Se dina priser >>>

Köpvillkor

Fakturering och betalning

Samtliga prisuppgifter på Flaivy är de som gäller vid beställningstillfället och är angivna exklusive moms och exklusive pant. Betalning sker via faktura utställd av Flaivy. Betalning ska vara Flaivy tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum om ej annat särskilt har avtalats. Lagstadgad påminnelseavgift utgår för varje skriftlig betalningspåminnelse. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 SEK exkl.moms tillkommer.

Leverans

Leverans av dina varor sker till den adress som du har angivit vid registrering. Det är du som kontoinnehavare som är ansvarig för att hålla dina uppgifter uppdaterade och därmed ge oss möjlighet att leverera till rätt adress. I dessa uppgifter inkluderas även öppettider, samt eventuell instruktion för att vi skall kunna leverera. Leveranser sker på vardagar mellan tiderna 08.00-16.00.

Kontroll och reklamation

Det åligger Kunden att vid mottagandet kontrollera varan. Fel eller brist ska för kreditering anmälas till Flaivy inom 24 timmar från leveranstillfälle eller så snart felet upptäckts. Rätten att reklamera varan senare än 24 timmar efter leveranstillfälle omfattar endast sådana fel som ej kan upptäckas vid normal undersökning av varan vid mottagandet. Rätten att reklamera varan förfaller om reklamation ej sker inom den ovan angivna tiden. Reklamationsärenden skickas till hello@flaivy.com, varvid order- eller fakturanummer ska anges.